Skip to content

Bibliotheek

Webinar

REAplan_3.4_milieu_sans_fond_180

Using the REAplan® to assess and rehabilitate upper limb movements in brain injured patients

25/05/2023

Using interactive technologies to promote intensive functional neurorehabilitation: from rehabilitation centre to home

25/01/2024

Medical leaflets

Downloads

Brochure Axinesis

Axinesis Brochure

REAplan

Product sheet REAplan®

Productfiche REAtouch®/REAtouch® Lite

Links to scientific studies

Serious games for upper limb rehabilitation after stroke: a meta-analysis.

Doumas I, et al. (2021).

Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. 18(1) DOI:10.1186/s12984-021-00889-1.

Beoordeling van de doeltreffendheid van serious games, geïmplementeerd op diverse technologische systemen, gericht op herstel van de bovenste ledematen (UL) na een beroerte. Deze meta-analyse toonde aan dat revalidatie door middel van serious games, gericht op UL herstel na een beroerte, leidt tot betere resultaten, vergeleken met conventionele behandeling, in drie ICF-WHO componenten.

Keywords: Stroke; Upper extremity; Serious games; Virtual reality; Robotics

Evidence for a Window of Enhanced Plasticity in the Human Motor Cortex Following Ischemic Stroke.

Hordacre B, et al. (2021).

Neurorehabilitation and Neural Repair, 35(4):307-320.

Doel van dit onderzoek is het zoeken naar bewijs voor een verandering in synaptische plasticiteit in de menselijke hersenen in de weken en maanden na een ischemische beroerte. De resultaten leveren het eerste neurofysiologische bewijs dat consistent is met een periode van verhoogde synaptische plasticiteit in de menselijke hersenen na een beroerte. Gedragstraining tijdens deze periode kan bijzonder effectief zijn in het ondersteunen van herstel na een beroerte.

Keywords: Stroke; Plasticity; Recovery; Motor Cortex; Non-Invasive Brain Stimulation; Transcranial Magnetic Stimulation

Effectiveness of upper-limb robotic-assisted therapy in the early rehabilitation phase after stroke: A single-blind, randomised controlled trial.

Dehem S, et al. (2019).

Ann Phys Rehabil Med, 62(5):313-320.

Dit is een pragmatische, multicentrische, single blind RCT om de effectiviteit te evalueren van robot-ondersteunde therapie (Robotic Assisted Therapy – RAT) voor de bovenste ledematen, gebruikt als gedeeltelijke vervanging van conventionele therapie in de vroege fase van revalidatie na beroerte. Conclusie: Voor dezelfde duur van dagelijkse revalidatie is RAT gecombineerd met conventionele therapie effectiever dan conventionele therapie alleen om de algemene handvaardigheid, de functionaliteit van de bovenste ledematen en de sociale participatie van de patiënt te verbeteren.

Keywords: Stroke; Upper extremity; Robotics; Rehabilitation; Recovery of function

Comparisons between end-effector and exoskeleton rehabilitation robots regarding upper extremity function among chronic stroke patients with moderate-to-severe upper limb impairment.

Lee SH, et al. (2020).

Scientific Reports 10 (1) DOI:10.1038/s41598-020-58630-2.

Deze single blind RCT heeft als doel de End Effector en Exo robots rechtstreeks te vergelijken in de revalidatie van de bovenste ledematen bij patiënten met een chronische beroerte. De bevindingen suggereren dat de End Effector robot interventie beter is dan de Exo robot interventie met betrekking tot activiteit (WMFT-FAS en WMFT-Time) en participatie (SIS-Participation) bij patiënten met chronische gevolgen van een beroerte met een matige tot ernstige stoornis van de bovenste ledematen.

Keywords: End Effector Robot; Exo robot; Chronic stroke; Rehabilitation

Effectiveness of paediatric occupational therapy for children with disabilities: A systematic review.

Novak I, et al. (2019).

Australian Occupational Therapy Journal, 66(3):258-273.

Het doel van deze systematische review is om een samenvatting te geven van het best beschikbare bewijs voor interventies bij kinderen met een handicap, om gezinnen en therapeuten te helpen bij het kiezen van effectieve zorg. Er is bewijs voor 40 interventie-indicaties, met het grootste aantal op het activiteitenniveau van de Internationale Classificatie van Functies.

Keywords: Disability; Intervention and service provision; Occupational therapy; 

Intensive upper- and lower-extremity training for children with bilateral cerebral palsy: a quasi-randomized trial.

Bleyenheuft Y, et al. (2017).

Developmental Medicine & Child Neurolology, 59(6):625-633.

Dit onderzoek heeft tot doel na te gaan of kinderen met bilaterale CP baat hebben bij de HABIT-ILE benadering. De conclusie is dat HABIT-ILE effectief is voor het verbeteren van de functie van zowel de bovenste als de onderste extremiteiten bij kinderen met bilaterale CP.

Keywords: Upper extremity rehabilitation; Lower extremity rehabilitation; HABIT-ILE; Cerebral palsy; Bimanual intensive therapy

Robotic-assisted serious game for motor and cognitive post-stroke rehabilitation.

Dehem S, Heins S, Montedoro V, et al. (2017).

IEEE 5th International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH), DOI:10.1109/SeGAH.2017.7939262.

Het doel van het project was een serious game te ontwikkelen om gelijktijdig motorische en cognitieve stoornissen te verbeteren. Het resultaat was een robot-geassisteerd aanwijs-spel op de REAplan om zowel cognitieve als motorische stoornissen na een beroerte te revalideren.

Keywords: Serious game; Robotic assisted-rehabilitation; Stroke; Hemineglect; Hemiparesis; Upper limb; Motivation; REAplan

Upper limb robot-assisted therapy in cerebral palsy: a single-blind randomized controlled trial.

Gilliaux M, et al. (2015).

Neurorehabilitation and Neural Repair, 29(2):183-92.

Evaluatie van robot-ondersteunde therapie (Robotic Assisted Therapy – RAT) van de bovenste ledematen met de REAplan bij kinderen met Cerebrale Parese. Deze single blind RCT levert het eerste bewijs dat RAT effectief is bij kinderen met Cerebrale Parese.

Keywords: Rehabilitation; Robotics; Cerebral palsy; Kinematics; Motor learning; Pediatrics; International Classification of Functioning; Disability and Health

Hand and Arm Bimanual Intensive Therapy Including Lower Extremity (HABIT-ILE) in Children With Unilateral Spastic Cerebral Palsy: A Randomized Trial.

Bleyenheuft Y, et al. (2015).

Neurorehabilitation and Neural Repair, 29(7):645-57.  

Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de effectiviteit van Hand and Arm Bimanual Intensive Therapy Including Lower Extremity (HABIT-ILE) voor kinderen met USCP. De bevindingen suggereren dat het combineren van de bovenste en onderste extremiteiten in een intensief trainingsprotocol effectief kan zijn voor het verbeteren van zowel de bovenste als de onderste extremiteitsfunctie bij kinderen met USCP.

Keywords: Upper extremity rehabilitation; Lower extremity rehabilitation; Cerebral palsy; Bimanual training; Hand; Posture; Motor skill learning; Intensive training; Neurorehabilitation; Gait; Dose; Hemiplegia; Children

Rééducation et réadaptation de la fonction motrice de l’appareil locomoteur des personnes diagnostiquées de paralysie cérébrale.

Haute Autorité de Santé (HAS), October 2021.

Aanbevelingen voor goede praktijken (GPR) worden gedefinieerd door de HAS bij de behandeling van Cerebrale Parese. Therapievoorstellen worden methodisch ontwikkeld om de behandelaar en de patiënt te helpen bij het zoeken naar de meest geschikte zorg in gegeven klinische omstandigheden.

Naast de conventionele functionele revalidatie beveelt de HAS de ontwikkeling aan van intensieve HABIT- en HABIT-ILE-therapieën, die bestaan uit het verbeteren van de motorische functies door middel van spel, maar ook uit het gebruik van interactieve en bewegingsgestuurde computerspelletjes voor jonge mensen om de grove motoriek te verbeteren.

Play Video

Webinar "Using the REAplan® to assess and rehabilitate upper limb movements in brain injured patients"

Using interactive technologies to promote intensive functional neurorehabilitation: from rehabilitation centre to home

Axinesis Brochure

Productfiche REAplan®

Productfiche REAtouch®/REAtouch Lite​®