Skip to content

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 7 april 2021. 

1.  Welkom

Wij zijn Axinesis, geregistreerd als Axinesis SA, met hoofdvestiging in Avenue Sabin 3, 1300 Waver, met ondernemingsnummer BE0628807052.

In dit Privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen als ‘controller’ en hoe we deze gegevens gebruiken en delen om onze services te verbeteren.

2.  Persoonsgegevens

De beperkte hoeveelheid persoonsgegevens die we mogelijk opslaan, wordt op de volgende manieren verzameld:

 • Website: wanneer u onze website bezoekt, wordt via cookies bepaalde informatie geregistreerd (bv. uw IP-adres) om onze website te beheren en te verbeteren. U vindt meer informatie over deze cookies in ons Cookiebeleid;
 • Zakelijke relaties: Wanneer u contact met ons opneemt in verband met onze dienstverlening als (potentiële) klant of partner, verwerken wij uw volledige naam, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, kantoor- en/of woonadres) en andere gegevens die nodig zijn voor de bestelling, facturering of samenwerking (zoals uw bankgegevens, contactgeschiedenis of informatie over uw eerdere bestellingen); 
 • Marketing: als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft, zullen wij uw volledige naam en e-mailadres verwerken voor direct marketing, nieuwsbrieven, aanbiedingen en promoties over onze producten en diensten. U kunt zich op elk moment uitschrijven.

Hoewel u nooit verplicht bent om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kan een weigering om de benodigde gegevens te verstrekken onze dienstverlening belemmeren of onmogelijk maken.

3.  Doeleinden voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van ons algemeen klanten- en orderbeheer of om onze diensten te kunnen verlenen. Dit omvat klantenadministratie, opvolgen van bestellingen en leveringen, facturering, beantwoorden van vragen en voor marketingdoeleinden. 

De verwerking vindt plaats op basis van de volgende soorten rechtsgrondslagen:

 • Overeenkomstig uw goedkeuring;
 • Indien nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst;
 • Indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen;
 • Om een taak van algemeen belang te vervullen;
 • Indien nodig voor de verdediging van onze wettelijke belangen om werkzaamheden uit te oefenen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, heeft u alsnog het recht om uw toestemming in te trekken.

4.  Delen met derden

Als dit nodig is voor bovengenoemde doeleinden, kunnen we uw persoonsgegevens delen met medewerkers en onze professionele partners. Onze partners zullen op hun beurt de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te beschermen.

We zullen uw persoonsgegevens nooit commercieel gebruiken door deze door te geven aan derden. In het geval van een mogelijke reorganisatie, faillissement of overdracht van activiteiten kunnen de gegevens die deel uitmaken van onze bedrijfsactiviteiten wel worden overgedragen aan derden.

In bepaalde gevallen kunnen we verplicht zijn om uw persoonsgegevens over te dragen op grond van een gerechtelijk bevel of bindende wetgeving, bijvoorbeeld als onderdeel van fraudepreventie of veiligheidskwesties, of om onze rechten te beschermen.

5.  Bewaartermijn

We zullen de persoonsgegevens verwerken en bewaren zo lang als nodig is voor bovengenoemde doeleinden, volgens onze contractuele relatie, om te voldoen aan wettelijke vereisten, of als onderdeel van een standaard bewaarmechanisme dat redelijkerwijs beperkt is in de tijd (backups).

6.  Uw rechten

Alle personen van wie we persoonsgegevens opslaan, hebben het recht om:

 • Toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens;
 • Hun persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Hun persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • De verwerking van hun persoonsgegevens te beperken;
 • Zich te kanten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om een ​​ernstige en legitieme reden;
 • Hun gegevens over te dragen aan een ander bedrijf.

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen per post of via sav@axinesis.com. Na ontvangst van uw verzoek moeten we uw identiteit kunnen verifiëren. 

7.  Klachten

Als u opmerkingen of vragen heeft over ons privacy beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Alle personen van wie we persoonsgegevens bewaren, hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be).

8.  Beveiliging

Wij passen de technische en organisatorische standaardmaatregelen toe die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, vervalsing, verspreiding of illegale toegang.

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan een partner in een land buiten de Europese Economische Ruimte als dat land passende beveiligingsniveaus voor uw persoonsgegevens garandeert. Voordat we persoonsgegevens delen met een partner in de Verenigde Staten van Amerika, hebben we een aparte verwerkingsovereenkomst of een certificering nodig in overeenstemming met het Privacy Shield Framework (www.privacyshield.gov).

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde partij. Verder blijft u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw computer, IP-adres, login- en identificatiegegevens.

9.  Uw privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons.

We doen er ook alles aan om deze te beschermen en de wettelijke naleving van het volgende is voor ons erg belangrijk: (i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd door de Wet van December 1998, “Wet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”); (ii) de antispambepalingen uit Boek XII van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot het recht van de elektronische economie; en (iii) de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

Play Video