Skip to content

AXINESIS vertrouwt de distributie van haar REAplan® robot in Frankrijk toe aan DESSINTEY

Met deze samenwerking maakt Dessintey een gezamenlijk aanbod van de IVS3 en de REAplan® voor een complete en intensieve revalidatie van de bovenste ledematen.

 

De bovenste ledematen : essentieel voor de dagelijkse activiteiten

Of dat nu het gevolg is van een beroerte, een orthopedisch trauma of chronische pijn, het gedeeltelijk of volledig disfunctioneren van de bovenste ledematen heeft een aanzienlijke invloed op de levenskwaliteit van een patiënt: dit leidt tot moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals eten, zich wassen, zich aankleden, enz.

 

Intentie, planning, uitvoering, motorische controle

Revalidatie van de bovenste ledematen vraagt om inzicht in de afzonderlijke componenten van de beweging:

  • Voorbereiding van de beweging: intentie en planning van de actie
  • De uitvoering of de motorische prestatie: realisatie en controle (biofeedback)

Bij veel patiënten wordt de motorische prestatie immers beïnvloed door een veranderde of onbestaande aansturing van de beweging (lichaamsbewustzijn, geheugen van motorische functies, projectie in de tijd) en/of een moeilijkheid in het uitvoeren van de beweging (krachtdeficiëntie, amplitudelimieten).

 

Complementaire benaderingen om te werken aan alle stadia van motorische controle

De gecombineerde IVS3 en REAplan® technologieën vormen een aanvullende en innovatieve benadering in het therapeutische arsenaal voor de revalidatie van de bovenste ledematen. Zij zijn gebaseerd op vier fundamentele pijlers:

  • Vroege en intensieve behandeling
  • Gevarieerde en complementaire behandelingen en stimulansen
  • Biofeedbacks om het leren te versterken
  • Betrokkenheid en motivatie van de patiënt

De IVS3 (Intensive Visual Simulation), gebaseerd op het principe van visuele simulatie van beweging: een unieke technologie gericht op motorische planning en bewegingscontrole. 

De REAplan® is een end-effector robot die is ontwikkeld voor intensieve, auto-adaptieve revalidatie van de bovenste ledematen, met ingebouwde therapeutische gamificatie: een innovatieve technologie om motorische prestaties te vergemakkelijken en te stimuleren.

Een commerciële samenwerking in Frankrijk

De feedback van therapeuten in de praktijk heeft de doeltreffendheid en de complementariteit van de combinatie IVS3 + REAplan® ruimschoots aangetoond. Beide technologieën zijn erop gericht de terugkeer van patiënten naar zelfstandigheid te versnellen, met innovatieve technologieën die het motorisch leren en het herhalen van bewegingen bevorderen.

Wij zijn dan ook verheugd te kunnen aankondigen dat de distributie van de REAplan® in Frankrijk zal worden verzorgd door Dessintey. Samen zullen we sterker staan om onze klanten in heel Frankrijk van dienst te zijn met een reeks complementaire producten.

Het Axinesis team zal rechtstreeks blijven instaan voor de verkoop en distributie van de REAtouch® en de REAtouch® Lite apparaten.

 

Over Dessintey

Sinds 2017 ontwikkelt en verkoopt Dessintey intensieve revalidatietechnologieën om het herstel te versnellen en een betere autonomie van de patiënt te garanderen. Het bedrijf is ook de Franse fabrikant van het IVS3-apparaat (Intensive Visual Simulation 3), voor de revalidatie van de bovenste ledematen bij patiënten met een beroerte, orthopedisch trauma of chronische pijn.

 

Over Axinesis

Axinesis is een medtech-bedrijf, opgericht in 2015, gespecialiseerd in neurorevalidatie. De missie van Axinesis is het verbeteren van het functionele herstel van patiënten met motorische en cognitieve stoornissen, gedurende hun hele zorgtraject, van gecentraliseerde en ondersteunde zorg tot gedecentraliseerde en onafhankelijke zorg. Deze missie wordt mogelijk gemaakt door  innovatieve, intensieve revalidatietechnologieën zoals de REAplan®, de REAtouch® en de REAtouch® Lite. Deze technologieën zijn gebaseerd op de intensiteit en de herhaling van bewegingen, gecombineerd met gepersonaliseerde therapeutische gamificatie. Deze methodiek leidt met name tot verbetering van motorisch en cognitief herstel, en verbeteringen in activiteiten van het dagelijks leven en sociale participatie van de patiënt.

Play Video