Producten & Ondersteuning

REAplan®


REAplan® is een innovatief medisch gerobotiseerd hulpmiddel voor de revalidatie van de bovenste ledematen van kinderen en volwassenen met een motorische handicap, in het bijzonder patiënten die een beroerte hebben gehad. Het systeem maakt de interactieve horizontale beweging mogelijk van de armen van patiënten die een cerebrovasculair accident (CVA) hebben gehad, personen met unilaterale ruimtelijke verwaarlozing en letsels van het ruggenmerg, maar ook kinderen met infantiele encefalopathie (IE).

Cerebrovasculair accident


Een cerebrovasculair accident (of CVA) is een aandoening die zich voordoet naar aanleiding van een probleem ter hoogte van de slagaders van de hersenen. We kennen twee soorten CVA: bij het ischemisch CVA raakt een bloedvat in de hersenen verstopt door een bloedklonter, terwijl het bloedvat bij een hemorragisch CVA scheurt, doorgaans door een hoge bloeddruk. Wereldwijd krijgen elk jaar 15 miljoen mensen te maken met een CVA. Meer dan 50% van de personen die het overleven, blijven achter met een langdurige handicap.

Een CVA kan leiden tot een verminderde beweeglijkheid van de bovenste ledematen. Bij de behandeling van die patiënten wordt REAplan® al in een vroeg stadium ingezet, zodat de corticale reorganisatie, ook wel neuroplasticiteit, in de buurt van de schade leidt tot een betere motorische revalidatie bij de patiënt.

IE


Infantiele encefalopathie of hersenverlamming is een niet-progressieve motorische storing, te wijten aan een letsel van de hersenen voorafgaand aan de geboorte, tijdens de geboorte of in de loop van de eerste levensmaanden.

Het gaat om een pathologische (niet-evolutieve) en niet-erfelijke toestand die bestaat uit verschillende neurologische symptomen. De precieze oorzaak kan niet altijd worden achterhaald, maar ze hangt samen met vroeggeboorte, perinatale hypoxie, hersentrauma en neonatale icterus. De mate van de neurologische schade is in een derde van de gevallen ernstig, en in een zesde van de gevallen matig.

De motorische handicap die daaruit voortvloeit, bestaat uit verschillende niveaus van bewegings- en houdingsproblemen. Die kunnen bovendien gepaard gaan met specifieke problemen van de “hogere functies”, concentratieproblemen, problemen met taal, gehoor, gezicht, wat dan weer problemen op school veroorzaakt.

REAplan® stimuleert de beweging van de bovenste ledematen van die kinderen op een ludieke en interactieve manier, waarbij de amplitude van de bewegingen wordt aangepast aan de morfologie van deze groep.

Letsels van het ruggenmerg


Het gaat om beschadigingen van het ruggenmerg als gevolg van een trauma (auto-ongeval bijvoorbeeld), ziekte of degeneratie. De symptomen hangen af van de ernst van de beschadiging en de plaats ervan op het ruggenmerg. De zintuiglijke functie of motoriek van de armen, benen of het volledige lichaam kan deels of volledig verdwijnen.

Dyspraxie


Dyspraxie is een verstoring van de capaciteit om automatisch bepaalde bewegingen uit te voeren, hoewel er geen sprake is van verlamming of parese van de spieren die verantwoordelijk zijn voor de beweging. De patiënt moet al zijn bewegingen bewust controleren, wat bijzonder veel aandacht vereist en de coördinatie van complexe bewegingen in het dagelijks leven uiterst complex maakt, en doorgaans zelfs onmogelijk. Het gaat om apraxie (het onvermogen om een beweging of reeks bewegingen uit te voeren) die ontstaan is tijdens de ontwikkeling.

Unilaterale ruimtelijke verwaarlozing


Unilaterale ruimtelijke verwaarlozing (vroeger “verwaarlozing van een lichaamshelft”) wordt omschreven als het onvermogen om “betekenisvolle stimuli te detecteren, zich erop te richten of erop te reageren, indien die worden aangeboden aan de niet-beschadigde lichaamshelft”.

Technologie


Het systeem REAplan®, uitgerust met de software REAlab, biedt het verzorgend personeel de kans om een reeks oefeningen op maat van elke patiënt samen te stellen, met behulp van een intuïtieve interface, of om de evolutie van die laatste te volgen tijdens de opeenvolgende oefeningen.

De software bevat tevens algoritmes die de interactie tussen het programma en de patiënt sturen en controleren. Die algoritmes maken het mogelijk de patiënt bij te staan, afhankelijk van zijn deficiënties en motorische prestaties.

De assistentie wordt immers aangepast aan de bewegingsprestaties van de patiënt, die specifiek worden gemeten tijdens de uitvoering van de oefeningen. Het doel van die interactie is uiteindelijk om de patiënt in staat te stellen bepaalde bewegingen te herhalen.

Die bewegingen hebben een bepaalde doelstelling die zinvol is voor de patiënt, en kunnen worden uitgevoerd op verschillende werkingsniveaus, afhankelijk van het stadium van de motorische revalidatie van de patiënt.

Het systeem ondersteunt de patiënt op 3 verschillende niveaus:

  • Actieve modus: er is geen ondersteuning. De patiënt krijgt geen hulp bij het uitvoeren van zijn oefeningen. Deze modus kan zelfs met weerstand worden uitgevoerd.
  • Actief met hulp: de patiënt krijgt bijstand om een bepaald traject te volgen en vorderingen te maken. In deze modus kan de bijstand automatisch of manueel worden bijgestuurd.
  • Passieve modus: er is volledige ondersteuning. Het systeem voert de oefeningen uit en stuurt op die manier de arm van de patiënt.
  • Om de motorische revalidatie te stimuleren, biedt de technologie van REAplan® de patiënt ook audiovisuele feedback op een groot scherm. Op die manier ontstaat er een schaalequivalentie tussen de door de patiënt uitgevoerde oefening en de visuele feedback.

 

Productenmerken en toebehoren


Het systeem REAplan® bestaat uit een distale effector (soort knuppel) die het mogelijk maakt om in reële amplitude te werken.

Het systeem omvat voorts ook een groot plat scherm, waarop de patiënt audiovisuele feedback krijgt, en een computer voor het verplegend personeel, zodat de werking van het systeem kan worden geconfigureerd en gecontroleerd. Het volledige systeem kan bovendien ook eenvoudig hoger of lager worden geplaatst, zodat het kan worden aangepast aan de morfologie van de patiënt en ook door erg jonge kinderen kan worden gebruikt.

Verschillende toebehoren maken het systeem tot slot bruikbaar voor alle patiënten, in welke toestand ze zich ook bevinden.

Handstukken


Om de revalidatiesessies zo comfortabel mogelijk te laten verlopen, zijn de handstukken verkrijgbaar in verschillende vormen, zodat de voorarm in een neutrale positie kan worden geplaatst.

De sferische vorm wordt aanbevolen voor patiënten die lijden aan spasticiteit ter hoogte van de pronatiespieren van de voorarm. Het cilindervormige handstuk wordt dan weer gebruikt door patiënten die niet lijden aan spasticiteit ter hoogte van de pronatiespieren van de voorarm.

Voorarmsteun


Deze is verbonden met de knuppel en ondersteunt de arm van de patiënt terwijl hij zijn oefeningen uitvoert.

Schelp*


Afhankelijk van de toestand van de patiënt kan dit stuk worden gebruikt, dat van de voorarmsteun kan worden losgemaakt, om de arm tijdens de sessie meer evenwicht en stabiliteit te bieden.

Handschoen*


Hiermee kan de hand van de patiënt tijdens het uitvoeren van de oefeningen indien nodig worden bevestigd aan het handstuk. De handschoen moet worden gebruikt bij patiënten met zwakke buigspieren in de vingers, die het handstuk niet actief kunnen vastnemen.

Riem


De ondersteuningsriem wordt sterk aanbevolen om de romp te immobiliseren met als doel compensaties op die plaats te beperken. De riem kan in combinatie met een rolstoel of standaardstoel worden gebruikt.

* er zijn verschillende maten verkrijgbaar voor de schelp en de handschoen, aangepast aan de lichaamsbouw van elke patiënt.

Ondersteuning gebruikers

Axinesis biedt een kwaliteitsvolle & lokale dienstverlening aan voor gezondheidswerkers, met revalidatieoplossingen die optimaal zijn aangepast aan de behoeften van de patiënt.

Ons team van ingenieurs en informatici heeft een antwoord op al uw technische vragen over REAplan® zodat u het systeem zo goed mogelijk kunt gebruiken.

Axinesis verbindt zich er tevens toe alle gebruikers op te leiden, bij te staan bij het eerste gebruik ervan met patiënten en indien nodig technische ondersteuning te bieden.

Ons O&O-team staat open voor uw voorstellen en opmerkingen over REAplan®. Op die manier kunnen we ons systeem blijven verbeteren, het zo goed mogelijk aanpassen aan de handicap van elke patiënt en u de beste oplossingen aanbieden. Voor meer informatie:

Ajouter des widgets ici.